Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Virksomhedsspørgeskemaet - DEKRA Fyn ApS

7Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018

Fælles spørgsmål
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
1
I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?
(5) 100% (7) (4) 0% (0) (3) 0% (0) (2) 0% (0) (1) 0% (0) [0] 0% (0)
2
I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?
(5) 57% (4) (4) 0% (0) (3) 0% (0) (2) 0% (0) (1) 43% (3) [0] 0% (0)
3
I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?
(5) 57% (4) (4) 0% (0) (3) 0% (0) (2) 0% (0) (1) 43% (3) [0] 0% (0)
JA, helt sikkert
Ja, sandsynligvis
Måske
Sandsynligvis ikke
Nej, helt sikkert ikke
Ved ikke / ikke relevant
4
Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?
(5) 57% (4) (4) 0% (0) (3) 0% (0) (2) 0% (0) (1) 43% (3) [0] 0% (0)
Baggrundsoplysninger
5 Hvor mange medarbejdere beskæftiger virksomheden?
  (1) 0% (0) 1
  (2) 0% (0) 2-4
  (3) 0% (0) 5-9
  (4) 0% (0) 10-19
  (5) 43% (3) 20-49
  (6) 0% (0) 50-99
  (7) 14% (1) 100-249
  (8) 43% (3) 250+
6 Hvor fik du oplysninger om kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 12% (1) En medarbejder fra uddannelsesstedet
  (2) 0% (0) Annoncer i aviser og blade
  (3) 38% (3) Internettet
  (4) 0% (0) En kollega
  (5) 50% (4) Andet  
7 Hvad var baggrunden for, at medarbejderen / medarbejderne deltog på kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 12% (1) Medarbejderen / medarbejderne skulle bestride nye arbejdsopgaver
  (2) 75% (6) Resultat af myndighedskrav
  (3) 0% (0) Krav fra kvalitetssystem eller andre standarder
  (4) 12% (1) Generel opkvalificering
  (5) 0% (0) Fald i aktivitet / produktion
  (6) 0% (0) Som led i uddannelsesplanlægning
  (7) 0% (0) Medarbejderens / medarbejdernes eget ønske
  (8) 0% (0) Andet  
8 Hvor lang tid før kursets start blev jeres medarbejder / medarbejdere tilmeldt kurset?
  (1) 0% (0) Mindre end 1 uge før
  (2) 43% (3) 1-4 uger før
  (3) 57% (4) 5-8 uger før
  (4) 0% (0) Mere end 8 uger før