Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Virksomhedsspørgeskemaet - Uddannelsescenter Holstebro

348Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018

Fælles spørgsmål
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
1
I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?
(5) 64% (218) (4) 23% (79) (3) 8% (27) (2) 2% (7) (1) 1% (2) [0] 3% (10)
2
I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?
(5) 42% (144) (4) 36% (123) (3) 13% (45) (2) 2% (7) (1) 1% (2) [0] 6% (19)
3
I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?
(5) 39% (131) (4) 27% (93) (3) 22% (76) (2) 5% (17) (1) 1% (3) [0] 6% (20)
JA, helt sikkert
Ja, sandsynligvis
Måske
Sandsynligvis ikke
Nej, helt sikkert ikke
Ved ikke / ikke relevant
4
Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?
(5) 53% (177) (4) 23% (78) (3) 10% (35) (2) 1% (3) (1) 0% (1) [0] 12% (42)
Baggrundsoplysninger
5 Hvor mange medarbejdere beskæftiger virksomheden?
  (1) 5% (17) 1
  (2) 6% (22) 2-4
  (3) 15% (53) 5-9
  (4) 15% (50) 10-19
  (5) 23% (80) 20-49
  (6) 14% (49) 50-99
  (7) 11% (37) 100-249
  (8) 10% (35) 250+
6 Hvor fik du oplysninger om kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 23% (81) En medarbejder fra uddannelsesstedet
  (2) 1% (2) Annoncer i aviser og blade
  (3) 32% (111) Internettet
  (4) 23% (81) En kollega
  (5) 21% (72) Andet  
7 Hvad var baggrunden for, at medarbejderen / medarbejderne deltog på kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 17% (83) Medarbejderen / medarbejderne skulle bestride nye arbejdsopgaver
  (2) 27% (130) Resultat af myndighedskrav
  (3) 2% (8) Krav fra kvalitetssystem eller andre standarder
  (4) 25% (123) Generel opkvalificering
  (5) 1% (5) Fald i aktivitet / produktion
  (6) 8% (39) Som led i uddannelsesplanlægning
  (7) 18% (87) Medarbejderens / medarbejdernes eget ønske
  (8) 3% (13) Andet  
8 Hvor lang tid før kursets start blev jeres medarbejder / medarbejdere tilmeldt kurset?
  (1) 0% (1) Mindre end 1 uge før
  (2) 42% (144) 1-4 uger før
  (3) 26% (90) 5-8 uger før
  (4) 31% (108) Mere end 8 uger før