Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Dalum Landbrugsskole

2064Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 0% (2) (1) 0% (2) [2] 0% (2) (3) 0% (5) (4) 1% (18) [5] 3% (59) (6) 3% (55) (7) 8% (174) [8] 22% (460) (9) 36% (743) (10) 26% (533)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 0% (2) (1) 0% (2) [2] 0% (3) (3) 0% (4) (4) 1% (15) [5] 3% (53) (6) 3% (56) (7) 10% (198) [8] 23% (465) (9) 35% (710) (10) 26% (537)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 0% (4) (1) 0% (2) [2] 0% (1) (3) 0% (4) (4) 0% (9) [5] 2% (39) (6) 2% (46) (7) 6% (126) [8] 21% (421) (9) 38% (770) (10) 30% (621)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 0% (3) (1) 0% (2) [2] 0% (0) (3) 0% (7) (4) 0% (6) [5] 2% (41) (6) 2% (31) (7) 7% (143) [8] 21% (438) (9) 38% (781) (10) 29% (592)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 0% (4) (1) 0% (1) [2] 0% (2) (3) 0% (3) (4) 0% (8) [5] 2% (43) (6) 2% (50) (7) 7% (133) [8] 21% (432) (9) 38% (773) (10) 29% (584)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 1% (24) [1] 93% (1904) [2] 6% (130)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 1% (21) [1] 97% (2004) [2] 2% (32)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (50) [1] 0% (8) (2) 1% (24) [3] 2% (29) (4) 2% (42) (5) 22% (402) (6) 7% (129) (7) 14% (252) (8) 21% (386) (9) 16% (303) [10] 12% (225)
10 Er du i arbejde?
  (1) 97% (1971) Ja
  (2) 3% (57) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 16% (9) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 2% (1) (4) 2% (1) (5) 40% (23) (6) 0% (0) (7) 7% (4) (8) 11% (6) (9) 7% (4) [10] 16% (9)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 2% (40) [1] 0% (5) (2) 0% (2) [3] 1% (14) (4) 1% (11) (5) 7% (124) (6) 2% (39) (7) 7% (126) (8) 18% (326) (9) 24% (443) [10] 38% (704)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 7% (130) [1] 1% (12) (2) 1% (21) [3] 2% (28) (4) 1% (22) (5) 13% (228) (6) 4% (77) (7) 8% (142) (8) 19% (330) (9) 20% (353) [10] 24% (422)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 84% (1745) Jeg selv
  (2) 9% (187) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (39) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 0% (2) Jobcentret/kommunen
  (5) 5% (111) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 14% (282) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 2% (49) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (26) EUX
  (4) 67% (1323) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 10% (192) Videregående uddannelse
  (6) 5% (95) Andet - Skriv hvad: