Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - DEKRA Sydjylland A/S

6097Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (49) (1) 0% (16) [2] 0% (16) (3) 0% (19) (4) 1% (40) [5] 2% (135) (6) 2% (115) (7) 4% (251) [8] 16% (998) (9) 24% (1467) (10) 49% (2983)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (35) (1) 0% (25) [2] 0% (26) (3) 0% (20) (4) 1% (50) [5] 2% (106) (6) 2% (123) (7) 5% (280) [8] 15% (929) (9) 24% (1476) (10) 49% (2958)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (58) (1) 0% (25) [2] 1% (32) (3) 1% (36) (4) 1% (49) [5] 2% (146) (6) 2% (135) (7) 5% (319) [8] 14% (839) (9) 25% (1482) (10) 48% (2865)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (57) (1) 0% (18) [2] 0% (16) (3) 0% (12) (4) 0% (25) [5] 1% (64) (6) 2% (94) (7) 3% (177) [8] 11% (659) (9) 25% (1492) (10) 57% (3452)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (57) (1) 0% (23) [2] 0% (15) (3) 0% (21) (4) 0% (26) [5] 2% (96) (6) 2% (91) (7) 4% (220) [8] 13% (776) (9) 24% (1437) (10) 54% (3251)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 2% (139) [1] 79% (4781) [2] 19% (1120)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 3% (203) [1] 93% (5558) [2] 4% (222)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 4% (252) [1] 1% (60) (2) 1% (65) [3] 1% (52) (4) 2% (105) (5) 15% (885) (6) 6% (334) (7) 9% (533) (8) 19% (1126) (9) 15% (909) [10] 28% (1693)
10 Er du i arbejde?
  (1) 74% (4454) Ja
  (2) 26% (1602) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 2% (30) [1] 1% (9) (2) 1% (9) [3] 1% (10) (4) 0% (7) (5) 6% (102) (6) 1% (13) (7) 5% (83) (8) 8% (135) (9) 11% (176) [10] 64% (1028)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (223) [1] 0% (19) (2) 1% (24) [3] 1% (27) (4) 1% (50) (5) 8% (364) (6) 3% (131) (7) 5% (227) (8) 14% (692) (9) 18% (852) [10] 46% (2184)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (398) [1] 1% (45) (2) 1% (43) [3] 2% (75) (4) 1% (51) (5) 11% (503) (6) 3% (158) (7) 6% (287) (8) 15% (737) (9) 18% (853) [10] 34% (1625)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 54% (3848) Jeg selv
  (2) 29% (2041) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (109) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 4% (282) Jobcentret/kommunen
  (5) 12% (875) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 43% (2583) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 8% (466) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (28) EUX
  (4) 38% (2309) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 4% (245) Videregående uddannelse
  (6) 6% (371) Andet - Skriv hvad: