Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - DEKRA Sydjylland A/S

3168Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (28) (1) 0% (8) [2] 0% (11) (3) 0% (9) (4) 1% (20) [5] 2% (70) (6) 2% (56) (7) 4% (134) [8] 16% (512) (9) 24% (769) (10) 49% (1548)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (24) (1) 0% (9) [2] 0% (14) (3) 0% (12) (4) 1% (27) [5] 2% (54) (6) 2% (66) (7) 4% (140) [8] 15% (473) (9) 24% (759) (10) 50% (1553)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (35) (1) 0% (9) [2] 1% (20) (3) 1% (18) (4) 1% (26) [5] 2% (77) (6) 2% (73) (7) 5% (157) [8] 14% (448) (9) 24% (753) (10) 48% (1496)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (33) (1) 0% (12) [2] 0% (4) (3) 0% (8) (4) 0% (15) [5] 1% (35) (6) 2% (48) (7) 3% (88) [8] 11% (347) (9) 25% (793) (10) 56% (1766)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (33) (1) 0% (13) [2] 0% (7) (3) 0% (9) (4) 1% (16) [5] 2% (47) (6) 2% (51) (7) 3% (107) [8] 13% (409) (9) 24% (763) (10) 53% (1664)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 3% (79) [1] 79% (2467) [2] 19% (592)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 4% (114) [1] 93% (2879) [2] 4% (115)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 4% (139) [1] 1% (37) (2) 1% (35) [3] 1% (24) (4) 2% (60) (5) 15% (462) (6) 5% (172) (7) 9% (286) (8) 18% (575) (9) 15% (462) [10] 28% (876)
10 Er du i arbejde?
  (1) 75% (2377) Ja
  (2) 25% (775) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 2% (13) [1] 1% (6) (2) 1% (6) [3] 1% (5) (4) 0% (3) (5) 7% (58) (6) 1% (7) (7) 6% (43) (8) 9% (68) (9) 12% (91) [10] 61% (475)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (115) [1] 0% (11) (2) 1% (13) [3] 1% (13) (4) 1% (29) (5) 8% (195) (6) 2% (56) (7) 5% (116) (8) 14% (366) (9) 18% (449) [10] 47% (1185)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (206) [1] 1% (23) (2) 1% (25) [3] 1% (32) (4) 1% (25) (5) 10% (264) (6) 3% (85) (7) 6% (157) (8) 16% (405) (9) 17% (430) [10] 35% (888)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 52% (1910) Jeg selv
  (2) 31% (1126) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (58) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 3% (128) Jobcentret/kommunen
  (5) 12% (460) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 43% (1331) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 8% (262) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (15) EUX
  (4) 38% (1192) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 4% (117) Videregående uddannelse
  (6) 6% (193) Andet - Skriv hvad: