Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under
Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!   TOP HISTORIER-
indsigt i det,
der virker!
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!
Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk 
 
Ministeriet har i samarbejde med institutionerne og konsulenter fra Teknologisk Institut og Maersk-Nielsen HR, opsamlet viden og erfaringer om god praksis omkring arbejdet med de skriftlige evalueringer på AMU-området med viskvalitet.dk.

Det er disse erfaringer, der her deles ud af. Under de 3 links nedenunder, kan man under punkt 1 og 2 se cases, der er et resultat af analyser på evalueringsresultater fra viskvalitet.dk, hvor de bedste resultater er søgt frem, og derefter analyseret og drøftet kort med den pågældende institution.

Under punkt 3 vises et udvalg af gode erfaringer, der blev opsamlet fra en række seminarer, ministeriet havde med institutionerne om viskvalitet.dk i slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007.

Endelig skal vi nævne at der er opsamlet gode historier og erfaringer i dét materiale, der blev udsendt til alle institutioner og lærere på AMU i begyndelsen af 2007. Disse materialer består af et magasin og en kvikguide til viskvalitet.dk.
 
Med ændringerne i viskvalitet.dk marts 2016, er de fælles spørgsmål og svarskalaerne blevet ændret. Med indførelse af kvalitetsdimensioner er evalueringerne blevet mere fokuserede på hver af de tre områder, kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og indhold, og resultatvisningerne er blevet suppleret med visninger på kvalitetsdimensioner.
 
Selvom materialet under TOPHISTORIER nu er aldrende, er der gode ideer at hente i tilrettelæggelse af arbejdet med kvalitet i uddannelsesindsatsen ud fra de bidrag, der kan hentes ud af Viskvalitet.dk og deltagernes vurderinger her.
 

  
  
Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Deltagerevalueringer  1: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Deltagerevalueringer
 
 
Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer  2: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer
 
 
Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer  3: Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer
 
 

 
1: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode
resultater i Viskvalitet.dk - Deltagerevalueringer
Til starten af sidenTil starten af siden

herunder kan man hent inspiration og ideer fra casebeskrivelser, der er udarbejdet på baggrund af søgninger og analyse af resultater i Viskvalitet.dk.

Klik på de enkelte cases og få de gode eksempler frem.

Nogle af uddannelserne er blevet reviderede og erstattet af andre, der dækker de samme kompetencer, siden casematerialet blev udarbejdet. Vi har vurderet, at de erfaringer, der formidles, godt kan bruges i nye sammenhænge, ligesom det hele tiden har været vores hensigt: At eksemplerne kunne bruges bredere, end lige den uddannelse, de er blevet til på baggrund af.


Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer - Deltagerevalueringer

Deltagerevalueringer

Uddannelsessted

Mål-kode

Uddannelsesmål

Tema

Business College Syd

41443

Organisation i virksomheden

Uddannelsen er erstattet af 45984 Organisationens strukturelle opbygning (1 dg) og 45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere (2 dg).

 • Kan i høj grad anvendes i arbejdet (uddybende spørgsmål til kursisterne inden kurset for at igangsætte overvejelser om brugen af det lærte)

Den Jydske
Håndværkerskole / Hadsten Tekniske Skole

41983

Recertificering af svejsning af rørsystemer i plast

 • Godt kendskab til kursets formål inden kursusstart (Informationer til kursisterne inden kursusstart)
 • Høj tilfredshed med egen indsats
 • Direkte kontakt til kursisterne inden kursusstart

EUC Lolland

42426

Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

Uddannelsen er erstattet af 45818 Almen fødevarehygiejne, da certifikatet ikke længere er obligatorisk.

 • Kursisternes kendskab til kursets formål inden kursusstart (skolen udsender en folder til kursisterne inden kursusstart)
 • Det lærte kan anvendes i arbejdet fremover (kurset gennemføres som splitkursus, og det bidrager til at gøre kurset mere praksisnært)

Horsens Handelsskole

41606

Personlig kommunikation og service

Uddannelen er erstattet af 47296 Kundeservice i adm. funktioner

 • Tilfredshed med lærerne (lærerne deltager i virksomhedspraktik)
 • Tilfredshed med kursets faglige niveau (splitkursus, varierede arbejdsopgaver, anvendelse af teorien i praksis)

Køge Handelsskole

41442

Samarbejde i grupper i virksomheden

Uddannelsen er erstattet af 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden.

 • Meget høj tilfredshed med kurset som helhed og med lærerne
 • Skabe trygge rammer hos ofte utrygge deltagere

Roskilde Handelsskole

44258

Kundevejledning, specialvarer

Uddannelsen er erstattet af 40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen.

 • Gode lærere og brug af kurset i arbejdet (brug af lærere med stor brancheerfaring)

Skjern Tekniske Skole

42713

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte

Uddannelsen er erstattet af 48049 og 48050, hhv. Arbejdsmiljø 1 og Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

 • Virksomhedsforlaget undervisning med henblik på praksisnærhed

Tietgensskolen

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

 • Lærernes evne til at formidle
 • Forventningsafstemning med lærerne

 

2: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer Til starten af sidenTil starten af siden

Herunder kan man hente inspiration og ideer fra casebeskrivelser, der er udarbejdet på baggrund af søgninger og analyse af resultater i Viskvalitet.dk.

Klik på de enkelte cases og få de gode eksempler frem.

Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer

Virksomhedsevalueringer

Uddannelsessted

Mål-kode

Uddannelsesmål

Tema

Djurslands Erhvervsskoler

43560

Kommunikation som ledelsesværktøj

Uddannelsen er erstattet af 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj

 • Udbytte i forhold til virksomhedens behov
 • Mulighed for anvendelse

Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

 • Kurset på ønskede tidspunkt
 • Udbytte i forhold til virksomhedens behov

 

3: Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer Til starten af sidenTil starten af siden

Herunder kan man hente inspiration og ideer fra casebeskrivelser, der er udarbejdet på baggrund af afholdte skoleseminarer. Klik på de enkelte cases og få de gode eksempler frem
 

 

Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer - Deltagerevalueringer

Uddannelsessted

Tema

EUC Syd

 • Selvevalueringer på lærer- og teamniveau

Kursuscenter Vest/EUC Vest

 • Udarbejdelse af skolespecifikke spørgsmål
 • Dialog med virksomhederne om evalueringsresultater

KU - Skov og Landskab

 • Praksisnær undervisning

Randers Tekniske Skole

 • Kvalitetshåndbog og procedurebeskrivelser
 • Evalueringsvejledning til lærere
 • Virksomhedsevalueringer

Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg

 • Kvalitetsudvikling gennem mere fokus på procedurer for kvalitetsudvikling
 • Mundtlige evalueringer på baggrund af resultater i Viskvalitet.dk

SOSU Nykøbing F

 • Kvalitetshåndbog for AMU-uddannelserne
 • Dialog med det lokale uddannelsesudvalg om evalueringsresultaterne
 • Udarbejdelse af skolespørgsmål

Silkeborg Tekniske Skole

 • Kvalitetsudvikling og medarbejderudviklingssamtaler
 • Lærere i praktikforløb i virksomhederne  

Tekniske Erhvervsskole Center (TEC)

 • Virksomhedsevalueringer - at få virksomhederne til at svare

Vejle Handelsskole

 • Kursus for undervisere
 • Opfølgning på udliciteringsevalueringer

Århus Social- og Sundhedsskole

 • Temadag om evaluering og kvalitetsudvikling med Viskvalitet.dk

Her kan du gå til oversigten over alle Uddannelsesinstitutioner, der skal evaluere under Viskvalitet.dk.